Mentions dorsales

Exemptions d'impôts - mentions dorsales

Exemption d'impôts de 1402 (mentions dorsales).